รับสมัครพนักงาน

ขั้นตอนเบื้องต้นในการคัดเลือกคนจากการประกาศรับสมัครพนักงาน

การรับสมัครพนักงานเป็นสิ่งที่ทุกองค์กร หรือทุกบริษัทต้องทำกันอยู่แล้ว เนื่องจากต้องการมีค้นหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ ให้เข้ามาทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยในการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาทำงานก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนด้วยกัน เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการ และเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด ซึ่งในการคัดเลือกเบื้องต้นที่ต้องทำหลังจากที่รับสมัครไปแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง ในบทความนี้ก็ได้นำมาฝากกัน การรับสมัครพนักงานกับวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมในเบื้องต้น 1. คัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และคุณสมบัติ เมื่อได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานออกไปแล้ว ผู้ที่รับสมัครจะต้องทำการตรวจสอบ และคัดเลือกในเบื้องต้นจากใบสมัคร และคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้ามาก่อน ว่าผู้ที่สมัครเข้ามานั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรเปิดรับอยู่หรือไม่ เพื่อช่วยในการคัดกรองในขั้นแรก หลังจากนั้นเมื่อได้มีการคัดจากใบสมัครแล้ว หากว่าตรงตามที่ต้องการก็สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย 2. โทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย หลังจากที่องค์กรได้ทราบถึงข้อมูลของผู้สมัครจากใบสมัคร และคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว หากว่าไม่แน่ใจ Continue Reading