ไปเที่ยวที่ไหนการได้ไปเข้าวัด ทำบุญที่จังหวัดนั้น ๆ ก็เป็นเรื่องดี นอกจากจะเป็นการช่วยทะนุบำรุงศาสนาแล้ว ยังได้มาเห็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของคนในจังหวัดนั้น ๆ อีกด้วย ซึ่งหากใครที่วางแผนจะมาเที่ยวพะเยาหน้าหนาวนี้ แต่ยังไม่รู้จะไปทำบุญวัดไหนดี วันนี้เรารวบรวมข้อมูล 3 วัดในพะเยา ที่หากคุณมาเที่ยวพะเยาแล้วต้องห้ามพลาด

  1. วัดอนาลโย

วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม ตั้งอยู่หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่รวมเนื้อที่กว่า 2,800 ไร่ ถือว่าเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ และ มีความหลากหลายทางศาสนาอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นพุทธ และ พราหมณ์นิกายต่าง ๆ เรียกได้ว่าหากมาที่นี่คุณต้องเผื่อเวลาในการเดินชมเสียหน่อยเพราะวัดมีเนื้อที่ที่กว้างมาก และ มีพระพุทธรูปประดิษฐ์สถานอยู่หลายองค์ นอกจากนั้นจุดเด่นของที่นี่คือ คุณสามารถมองเห็นเมืองพะเยาและ กว๊านพะเยาแบบเต็ม ๆ ได้จากวัดแห่งนี้ 

  • วัดนันตาราม

ตั้งอยู่บ้านดอนไชย ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตย์เป็นอย่างมาก เพราะได้อนุรักษ์วิหารศิลปะไทยใหญ่หลังมหึมาเอาไว้ ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง และมีการตกแต่งสลักลายไม้ไว้อย่างสวยงามทั้งด้านนอนและด้านใน เมื่อเดินเข้าไปจะพบกับองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่แกะสลักจากไม้สักทองและ ลงรักปิดทองพร้อมทั้งทรงเครื่องแบบ ไทยใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม นอกจากจะมีพระพุทธรูให้กราบไหว้แล้ว ที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และภาพวาดโบราณอีกด้วย

  • วัดติโลกอาราม

วัดติโลกอาราม หรือ วัดกลางกว๊าน ตั้งอยู่กลางกว๊านพะเยา ที่มีความเก่าแก่ถึง 500 ปี ถือเป็นศาสนสถานที่เกิดขึ้นก่อนกว๊านพะเยา โดยปัจจุบันได้จมอยู่ใต้กว๊านกว่า 70 ปี โดยมีเพียงยอดเจดีย์ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา แต่ตอนนี้ได้มีการถมดินสร้างเกาะและเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐ์สถานไว้แล้ว นัท่องเที่ยวจึงสามารถกราบไหว้และเยี่ยมชมได้ ซึ่งแน่นอนว่าการจะมาวัดนี้ได้คุณต้องนั่งเรือรับจ้างเข้ามา โดยค่าเรือรับจ้างตกอยู่ที่ประมาณ 20-30 บาท/คนเท่านั้น หากใครมากว๊านพะเยา ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่คุณไม่ควรจะพลาด

 รับรองว่าหากคุณได้มาเยี่ยมชมวัดทั้ง 3 แห่งนี้แล้ว คุณจะตกหลุมรักพะเยา จังหวัดทางผ่านแบบนี้แบบไม่รู้ตัว และมุมมองต่อการเที่ยวพะเยาของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน เพราะพะเยาไม่ได้มีแค่กว๊านพะเยานะคะ

Tagged :

Camila Freeman