การรับสมัครพนักงานเป็นสิ่งที่ทุกองค์กร หรือทุกบริษัทต้องทำกันอยู่แล้ว เนื่องจากต้องการมีค้นหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ ให้เข้ามาทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยในการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาทำงานก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนด้วยกัน เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการ และเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด ซึ่งในการคัดเลือกเบื้องต้นที่ต้องทำหลังจากที่รับสมัครไปแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง ในบทความนี้ก็ได้นำมาฝากกัน

การรับสมัครพนักงานกับวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมในเบื้องต้น

1. คัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และคุณสมบัติ

เมื่อได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานออกไปแล้ว ผู้ที่รับสมัครจะต้องทำการตรวจสอบ และคัดเลือกในเบื้องต้นจากใบสมัคร และคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้ามาก่อน ว่าผู้ที่สมัครเข้ามานั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรเปิดรับอยู่หรือไม่ เพื่อช่วยในการคัดกรองในขั้นแรก หลังจากนั้นเมื่อได้มีการคัดจากใบสมัครแล้ว หากว่าตรงตามที่ต้องการก็สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย

2. โทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย

หลังจากที่องค์กรได้ทราบถึงข้อมูลของผู้สมัครจากใบสมัคร และคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว หากว่าไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็จำเป็นที่จะต้องทำการโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สมัครเลย โดยสามารถสอบถามข้อมูลที่ต้องการทราบเพิ่มเติมได้เลย เมื่อได้ทราบข้อมูล และพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วนั้น หากว่าสนใจอยากที่จะให้ผู้สมัครเข้ามาสัมภาษณ์ก็สามารถนัดเวลาการสัมภาษณ์ได้เลย

3. นัดสัมภาษณ์งานเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

ต่อมาเมื่อได้ทราบข้อมูลที่ต้องการแล้ว หากว่ามีความสนใจในผู้สมัครก็ให้ทำการนัดผู้สมัครเข้ามาสัมภาษณ์ เพื่อพูดคุยกันให้เข้าใจกันมากขึ้น โดยการสัมภาษณ์นอกจากที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับผู้สมัครได้มากขึ้นแล้ว ก็ยังเป็นการช่วยให้องค์กรได้ดูถึงบุคลิกภาพ และนิสัยใจคอของผู้สมัครคร่าว ๆ ได้ด้วย หลังจากนั้นก็จะทำให้สามารถหาข้อสรุปได้เลยว่า ต้องการที่จะรับบุคคลดังกล่าวที่สมัครเข้ามาหรือไม่ หากว่ารับเข้าทำงานก็สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้เลยทันที

เมื่อได้ทราบขั้นตอนเบื้องต้นในการคัดเลือกคนจากการประกาศรับสมัครพนักงานไปแล้ว องค์กรไหนที่ต้องการที่จะได้พนักงานที่ตรงใจ และเหมาะสมมากที่สุด นอกจากที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการคัดเลือกแล้ว สิ่งที่ต้องทำด้วยคือ ก่อนที่จะประกาศรับสมัครก็จะต้องมีการเขียนข้อความรายละเอียดตำแหน่ง, ขอบเขตการทำงาน และเงินเดือนให้ชัดเจนด้วย เพื่อที่จะทำให้ผู้สมัครได้ทำการพิจารณาตัวเองในเบื้องต้นก่อนที่จะทำการสมัครงานเข้ามานั่นเอง

Tagged :

Camila Freeman